LAB 45 – Lập Trình Trực Quan [ C# Windows Forms ]

0
3Viết chương trình Quản Lý Sinh Viên bằng C# với database SQL trong đó :
– Load dữ liệu từ file SQL vào Visual Studio
– Có sử dụng Class để Kết Nối Dữ Liệu
– Sử dụng được các Form
—- Quản Lý Sinh Viên
—- Quản Lý Khoa
—- Quản Lý Điểm
—- Thống Kê Theo Khoa
—- Thống Kê Theo Môn Học
—- Tìm Kiếm Kết Quả Sinh Viên
—- Tìm Kiếm Thông Tin Sinh Viên
Chú ý :
– Có sử dụng việc bắt lỗi.
=== Phần này Tâm Gà đã giải và chia ra thành từng phần nhỏ.
Các bạn dựa theo từng phần nhỏ để ráp lại thành một bài tập hoàn chỉnh nhé.
———— Đáp án mẫu như sau :

Nguồn: https://royboxofficecollections.com/

Xem thêm bài viết khác: https://royboxofficecollections.com/tong-hop/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here